2022 Tüm Mühendis Maaşları Tek Raporda

2022 Tüm Mühendis Maaşları Tek Raporda

Genel, Sağlık Sigortası Eyl 15, 2022 Yorum Yok

Başmühendis Maaşları

Başmühendis, genelde kamu kurumlarında ve devlet işletmelerinde rastlanan istisnai bir kadrodur. Genelde yıllarca mühendislik kadrosunda görev yaptıktan sonra şubede veya bulunduğu birimde yetkiler verilerek sorumluğu ve çalışan personellerin iş takibini yapmak için başmühendis kadrosu verilmektedir. Bunun sebebi ise çalışan personelin şube müdürü kadrosu alması gerekirken bulunduğu birim de uygun görülmediği yada kadro olmadığı için bu şekilde bir yol izlenmektedir. Burada hem çalışan personelin motivasyonunu arttırmak hem de kurumda diğer kadroların yer açılmasını ve bu açılan kadrolara yeni personellerin getirmesini sağlamaktır.
Baş mühendisin diğer mühendislerden farkı yetki olarak sorumlulukları fazladır ve yanında çalışan personellerin çalışmalarını denetlemek ve onlardan yapılan işlerle alakalı rapor almaktır. Çeşitli proje ve denetlemelerde imza yetkisi bulunmakta ve firmalar ile ilgili bütün çalışmaları takip etmektedir. Bu şekilde çalışan başmühendis maaşlarına değinecek olursak eğer maaşları 18.250 – 24.000 TL arasında değişmektedir. Ayrıca çalışan bu personeller arazi tazminatı da almaktadır. Araziler de çalışmaları denetlemek ve kontrollerini yapmak üzere arazi çalışmalarını yaparlar.

Uçak Mühendisi Maaşı

Uçak mühendisi olabilmek için üniversitelerin uçak mühendisliği bölümünden veya uçakla ilgili bölümlerden mezun olmak gerekmektedir. Daha sonra özel şirketler de veya uçak fabrikalarında rahatlıkla  göreve başlayabilmektesiniz. ,
Özel uçuş firmalarında göreve başlayan bir uçak mühendisi uçak yapımı, onarımı ve çizimi gibi görevler üzerinde çalışabilir. Uçak fabrikalarında göreve başlayabilir. Uçakla ilgili tüm kategorilerde kolayca iş imkânına sahiptir.
Çoğunlukla maaş olayı firma kalitesine göre değişir. Uçak mühendisi maaşı başlangıç olarak 5.500 TL – 5.700 TL gibi  işe başlarsınız ve zaman içinde artışlar olacaktır. Çalışma saatleri de firmadan firmaya değişiklik gösterir ama genelde uygundur ve hafta sonları tatiliniz vardır.
Daha büyük şirketlerde çalışan uçak mühendisleri 8.000 – 8.500 TL gibi rakamlarda maaş almaktadır. Ayrıca yurt dışı eğitimleri ve yurt dışı görevlendirmeleri ile birlikte çeşitli firma eğitimleri alan personeller kendilerini bu konuda ispatlarsa aldıkları maaşlar da artış gösterecektir. Yabancı şirketlerde çalışan personel ücretleri ise daha da fazla olmaktadır. Aynı zamanda sosyal imkanlar da sağlanan bu personellere en iyi şekilde yetiştirilmektedir.

Jeoloji Mühendisi Maaşları

Jeoloji mühendisleri ağır bir mühendislik eğitiminin sonucunda genellikle arazi çalışmaları yaparak mesleklerini ifa ederler. Zemin etüdü yapmak için kullanılan cihazların ve akabinde alınan raporlar eşliğinde detaylı bir çalışma sistemleri vardır. Üstelik dallarını ilgilendiren gelişmeleri de aynı anda takip etmelidirler.Hem arazi çalışması hem de akabindeki faaliyetler bu mesleğin zor bir mühendislik dalı olduğunun göstergesidir. Ortalama olarak 6.000 veya 7.000 TL fiyat aralığında özel sektörden, kamu kurumlarından ise mevcut kadro ve derecelerine göre değişse de 8.000 TL veya 10.500 TL aralığında maaş aldıklarını ifade etmektedirler.Mesleğinin zorluğu ile kıyaslandığında elde edilen gelirin azlığını jeoloji mühendisleri için değişmeyen bir gerçektir.
Jeoloji mühendislerinin kamu da alımları fazla yoktur. Yılda 5 bin mezun içerisinden ortalama 50 ile 100 civarından alım yapılırken, özel sektör bu alanda geniştir. İnternet üzerinden yüzlerce jeoloji mühendisliği alanında iş ilanı bulunmaktadır. Genellikle iş imkanları büyük şehirler olmak üzere başta İstanbul ve Ankara geliyor. Alanın bu denli geniş olması, çalışanların haklarının koruması amacıyla Jeoloji Mühendisleri Odası kurulmuştur. Oda yasal zemin kapsamında faaliyetlerini sürdürmektedir.

2022 Tüm Mühendis Maaşları Tek Raporda

2022 Tüm Mühendis Maaşları Tek Raporda

Ziraat Mühendisi Maaşları

Ziraat mühendisleri günümüzde il ve ilçelerde ziraat odalarında çalışan mühendisleridir. Ziraat mühendisleri işlerine bakıldığı zaman ziraat mühendisleri köyleri, tarlaları gezerek bu alanda bulunan tarla, bahçe ve ormanlıklar ile ilgilenmektedir.
Ziraat mühendislerinin bir diğer işi de hayvanların bakımı ve hayvanların sağlığı il ilgilenmektedirler. Günümüzde ziraat mühendisleri oldukça zor şartlar altında çalışmaktadırlar. Ziraat mühendisleri günümüzde küçük olan ilçelerde bir tane bulunurken büyük olan illere ve ilçelere doğru gidildikçe bu sayı artmaktadır.

Özel sektörde mühendisler bilgi ve tecrübeleri ile  işe girerken, kamu da kamu personeli seçme sınavı puanı ile işe girmektedir.Özel maaşlar biraz daha yüksek olsa da, insanlar kamuyu tercih etmektedir. Çünkü garanti iş gözüyle bakılmaktadır. Bu cezbeden önemli bir özellik.
Ziraat mühendisleri maaşlarına bakıldığı zamanla bu maaş 6800 TL civarında olmaktadır. Kıdem ve yıl olarak farklarının olduğunu hatırlatalım. Bilgi ve tecrübeli bir mühendis 10000 TL alırken,  yeni başlayan bir mühendisin maaşı 6000 TL almaktadır. Mühendislerin özel ve kamu sektörlerinde çalıştıklarını net olarak söyleyebiliriz.

Sözleşmeli Mühendis Maaşları

Günümüzde birçok mühendislik mezunu vatandaşımız vardır. Kamuya  giremeyen mühendisler sözleşmeli olarak özel şirketlerde çalışabilirler. Bu sözleşmeler belirsiz süreli ve belirli süreli olmak üzere iki çeşittir.
Belirli süreli sözleşmeler 4857 sayılı İş Kanunu Madde 11’de
1.    Belirli süreli işlerde
2.    Belirli bir işin tamamlanması
3.    Belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi tarafsız koşullara bağlı bir şekilde işçi ile işveren arasında yazılı olarak yapılan iş sözleşmesidir.
Sözleşmeler genellikle iki yıllık bir süreyi kapsar. Her şirketin şartları farklı olabilir. Maaşlar da tıpkı şartlar gibi şirketten şirkete farklılık gösterebilir. Hizmet yılı ve ünvanı maaşlarda etkilidir. Tüm bunları göz önünde bulundurarak sözleşmeli mühendis maaşları 6000 lira ile 10000 lira arasında değişmektedir. Sözleşmeli mühendislerin çalışma şartları daha ağırdır. İş güvenceleri kamuya göre tabi ki daha azdır. Tabiri caizse sözleşme süresi biter bitmez kapının önünde bulabilirsiniz kendinizi. Güvence zayıflığının getirmiş olduğu ağır koşullar mühendisin izin süresinden çalışma saatlerine kadar zorluklarla doludur. Merak ettiğiniz kurum veya özel şirketlerin sözleşmeli mühendis maaşlarını bizlere yorum bırakarak öğrenebilirsiniz.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Maaşları

Metalurji ve malzeme mühendisleri içeriğinde metal bulunan madenlerden metal ve alaşım elde eden kişilerdir. Aynı zamanda elde edilen metallerin işlenmiş hammadde haline getirilmesi çalışmalarını da yürütürler. Plastik ve seramik gibi maddelerin üretilmesi ve işlenmesi çalışmalarında da görev alabilirler. Bir kişinin metalürji ve malzeme mühendisi olabilmesi içi bazı özelliklere sahip olması gerekebilir. Bunlardan bazıları şöyledir. Bazı üstün yeteneklere sahip olmak,  işbirliği halinde çalışabilmek, araştırıcı ve yaratıcı olmak, plan yapma tasarım yapma ve bunları uygulama gücüne yeteneğine sahip olmak gerekebilir. Metalürji ve malzeme mühendislerinin kamuda pek fazla alımı olmasa da özel sektörde iş alanları geniştir diyebiliriz. Çalışma ortamlarından bahsedecek olursak metal ve malzeme üreten fabrikalarda özellikle demir, çelik ve alüminyum fabrikalarında, bunun yanında yine plastik ve seramik üreten fabrikalarda çalışabilirler. Metalürji ve malzeme mühendisleri 4 yıllık mühendislik fakültesi mezunudurlar. İş bulma olanakları yüksektir.
Maaşlarının diğer mühendisliklere göre biraz daha yüksek olduğu veya daha yüksek düzeylere çıkabileceği söylenmektedir. Metalürji ve malzeme mühendisleri 6200 lira ile 8000 lira arasında maaş almaktadırlar. Tecrübe ve kıdeme bağlı olarak bu rakamlar yükselebilir.

Yorum Yok

Yorum Yap