Bağkur ile SSK Arasındaki Farklar Nelerdir?

Bağkur ile SSK Arasındaki Farklar Nelerdir?

SSK-Bağkur Eyl 21, 2023

Bağkur ve SSK, Türkiye’de emeklilik ve sosyal güvenlik sistemlerinde önemli bir rol oynayan iki farklı sigorta türüdür. Bağkur, kendi işini yapan veya serbest meslek sahibi olan bireylere sağlık ve sosyal güvence sağlayan bir sistemdir. SSK ise çalışanların, işverenleri tarafından prim ödemesi yapılarak sosyal güvenlik hizmetlerine erişimini sağlayan bir sigorta kurumudur. Bu blog yazısında, Bağkur ve SSK’nın ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve aralarındaki temel farklılıkları ele alacağız. Hangi sigorta türünün size daha uygun olduğunu belirlemek için okumaya devam edin.

Bağkur nedir ve nasıl çalışır?

Bağkur, Türkiye’de çalışmayan veya kendi işini yapan vatandaşlara sağlık, emeklilik ve sigorta hizmetleri sunan bir sosyal güvenlik kurumudur. Bağkur, sigortalıların sosyal güvenlik haklarını korur ve sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlar. Bu sistem, kendi işinin patronu olanlar ve tarım sektöründe çalışan işçiler için özellikle önemlidir.

Bağkur’un çalışması için belli bir prim sistemi vardır. Her ay belirli bir prim tutarı ödenerek sosyal güvenlik hizmetlerinden yararlanılabilir. Bağkur primleri, kazançlara göre hesaplanır ve prim ödemeleri düzenli olarak yapılmalıdır. Bu primler, emeklilik ve sağlık hizmetleri gibi sosyal güvenlik haklarının yanı sıra iş kazası ve hastalık sigortası gibi koruma sağlar.

Bağkur sistemi, sigortalıların emeklilik haklarına erişimini kolaylaştırır. Belirli bir yaşa ve prim ödeme süresine ulaştıklarında, Bağkur sigortalıları emekli maaşı almaya hak kazanır. Ayrıca, sağlık hizmetlerinden yararlanma imkanı da sunar. Bağkur sigortalıları, kamuya ait sağlık kuruluşlarına ücretsiz olarak başvurabilir ve tedavi masraflarının bir kısmını Bağkur karşılar.

  • Bağkur’un çalışma prensipleri:
  • Bağkur sigortalılarına sağlık hizmetleri:
  • Bağkur prim sistemleri:
Bağkur Sigorta Türleri Prim Oranı
Genel Sağlık Sigortası %6
Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası %9
İş kazası ve meslek hastalığı sigortası %1

SSK nedir ve nasıl çalışır?

SSK (Sosyal Sigortalar Kurumu), Türkiye’de çalışanların sosyal güvenlik haklarını korumak ve sağlamak amacıyla kurulmuş bir kamu kurumudur. SSK, sigortalı çalışanlara hastalık, iş kazası, doğum, malullük gibi durumlarda maddi destek sağlamakta ve emeklilik imkanı sunmaktadır. SSK’nın çalışma prensibi, çalışanların sigorta primlerini düzenli olarak ödemesine dayanır. Bu primler, sigortalı bireylerin sigorta kapsamındaki haklara erişimini ve sosyal güvenlik hizmetlerinden yararlanmasını sağlar.

SSK, çalışanların belirli bir yüzdesini çalıştırırlar. Bu yüzde, çalışanların aylık brüt ücretleri üzerinden hesaplanır ve işverenler tarafından SSK’ya ödenir. İşverenler, çalışanların primlerini düzenli olarak ödeme yükümlülüğüne sahiptir ve bu ödemeler SSK tarafından takip edilir. Bireylerin sigortalarının düzenli olarak yatırıldığından emin olmak önemlidir, çünkü düzenli ödemeler sigortalı haklarına erişimini ve sosyal güvenlik hizmetlerinin devamını sağlar.

SSK, çalışanların daha güvende hissetmelerini sağlar ve onları çeşitli risklere karşı korur. Hastalık veya iş kazası durumunda, sigortalı bireylere tıbbi tedavi, ilaç ve diğer sağlık hizmetleri sunulur. Doğum durumunda, annelere doğum yardımı ve emzirme izni gibi avantajlar sağlanır. Ayrıca, SSK emeklilik imkanı sunar ve yaşlılık döneminde maddi güvence sağlar. Sigortalı bireyler, belirli bir süre çalıştıktan sonra emekli olabilir ve düzenli bir emekli maaşı alma hakkına sahip olabilirler.

Bağkur ile SSK arasındaki temel farklılıklar nelerdir?

Bağkur ve SSK, Türkiye’de uygulanan sosyal güvenlik sistemlerinin iki önemli bileşenidir. İki sistemin amacı, çalışanların ve sigortalıların sağlık, emeklilik ve diğer sosyal haklarına yönelik koruma sağlamaktır. Ancak, Bağkur ve SSK arasında bazı temel farklılıklar vardır.

Bağkur, Türkiye’de esnaf ve sanatkarlar ile kendi nam ve hesabına çalışan diğer meslek grupları için tasarlanmış bir sosyal güvenlik sistemidir. Bağkur sigortalıları, kendi işlerini yapan ve gelir elde eden bireylerdir. Bağkur primleri, gelirin büyüklüğüne göre belirlenen oranlarla hesaplanır ve yıllık olarak ödenir.

Öte yandan, SSK, Türkiye’deki çalışanların genel sosyal güvenlik sistemidir. SSK sigortalıları, özel sektörde çalışan ve sigortası işverenleri tarafından karşılanan bireylerdir. SSK primleri, hem işveren hem de çalışan tarafından ödenir ve maaşlardan kesilir. SSK primleri, çalışanın maaşının bir yüzdesi olarak belirlenen oranlarla hesaplanır.

Bağkur ile SSK arasındaki bir diğer önemli fark, emeklilik ve sağlık hizmetlerine erişimde bulunmaktadır. Bağkur sigortalıları, kendi primlerini tam olarak ödedikten sonra emekli olabilir ve emeklilik maaşı almaya hak kazanır. SSK sigortalıları ise belirli bir prim ödeme süresini tamamladıktan sonra emekli olabilirler. Sağlık hizmetleri açısından, her iki sistem de sigortalılara sağlık hizmetleri sunar, ancak SSK sigortalıları genellikle daha kapsamlı bir sağlık hizmeti ağından faydalanır.

Bağkur SSK
Esnaf ve kendi nam ve hesabına çalışanlar Özel sektör çalışanları
Kendi primlerini öderler Hem işveren hem de çalışan prim öder
Emeklilik için tam prim ödemesi gerekmektedir Belirli bir prim ödeme süresini tamamlamak yeterlidir
Sağlık hizmetleri, kendi ağına sahiptir Genellikle daha kapsamlı sağlık hizmeti ağına sahiptir

Sık Sorulan Sorular

Bağkur nedir?

Bağkur, Türkiye’de kendi işini yapan veya serbest meslek sahibi olan kişilerin sosyal güvenlik kapsamına girmesini sağlayan bir sigorta sistemidir.

Bağkur nasıl çalışır?

Bağkur primleri, kişinin gelirine ve işletme türüne göre belirlenir. Primler düzenli olarak ödenir ve bağlı olduğu kurum, kişiye sağlık, emeklilik, iş kazası gibi sosyal güvenceler sağlar.

SSK nedir?

SSK, Türkiye’de çalışan işçilerin sosyal güvenlik kapsamına girmesini sağlayan bir sigorta sistemidir. Kamu sektöründe çalışan memurlar ise Emekli Sandığı’na tabidir.

SSK nasıl çalışır?

SSK primleri, işveren ve çalışan tarafından belirlenen oranlara göre düzenli olarak ödenir. Primler, emeklilik, sağlık, iş kazası gibi sosyal güvencelerin sağlanmasını sağlar.

Bağkur ile SSK arasındaki temel farklılıklar nelerdir?

Bağkur, kendi işini yapan veya serbest meslek sahibi olanları kapsarken, SSK sadece çalışan işçileri kapsar. Bağkur primleri işletmenin gelirine göre belirlenirken, SSK primleri çalışan ve işveren tarafından belirlenen oranlara göre ödenir. Ayrıca, Bağkur sigortalılarına bağlı oldukları kurum tarafından sağlanan sosyal haklar farklılık gösterebilir.

Emeklilik için Bağkur mu yoksa SSK mı tercih edilmelidir?

Emeklilik tercihi kişinin iş durumuna, gelirine ve çalışma şartlarına bağlıdır. Her iki sistemde de belirli prim ödemeleri ile emeklilik hakkı kazanılır. Hangi sistem tercih edilmeliyse, kişi bu kriterleri göz önünde bulundurarak karar vermelidir.

Bağkur veya SSK primleri nasıl hesaplanır?

Bağkur veya SSK primleri, ilgili kurumların belirlediği oranlara ve kişinin gelirine göre hesaplanır. Genellikle prim hesaplama matrukları kullanılarak kişinin aylık gelirine göre prim tutarı belirlenir.